KohanaPHP i .htaccess, tzw. krótkie URL


(Mbocian 94) #1

Witam, mam zainstalowaną Kohanę w której znajdował się plik .htaccess mający na celu dodanie przyjaznych URLów.

Zamiast index.php?controller=ko&action=index, miałbyć http://...../ko/index. Niestety, tak nie jest. Owszem, działają adresy bez ciągu ?xx&xx, ale nadal trzeba wpisywać index.php/ko/index. Na stronie Kohany pisało, że domyślny plik .htaccess wprowadzi adresy w tym stylu: http://..../kontroler/akcja, ale to nie działa.

Plik .htaccess

# Turn on URL rewriting

RewriteEngine On


# Installation directory

RewriteBase /kohana/


# Protect hidden files from being viewed


	Order Deny,Allow

	Deny From All# Protect application and system files from being viewed

RewriteRule ^(?:application|modules|system)\b.* index.php/$0 [L]


# Allow any files or directories that exist to be displayed directly

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d


# Rewrite all other URLs to index.php/URL

RewriteRule .* index.php/$0 [PT]

Ktoś mógłby mi pomóc, jak wprowadzić przejrzyste adresy?


(Spam) #2

A co się konkretnie dzieje, gdy odpalasz /kontroler/akcja, hm?


(Mbocian 94) #3

Jest napisane, że nie można odnaleźć podanej strony.


(ra-v) #4

Czy adres główny brzmi mniej więcej : http://domena.pl/kohana/ ?

Jeśli nie to usuń

RewriteBase /kohana/

lub zmień na

RewriteBase /

(Mbocian 94) #5

Wszystko działa jak należy, po prostu wystarczyło włączyć obsługę .htaccess w Apache. Dziękuję :slight_smile: