Kolor składni w Sublime text 2 takie jak w Firefox Developer Tools


(look997) #1

Kolor składni w Sublime text 2 takie jak w Firefox Developer Tools.

Plik *.tmTheme.

Jak znaleźć takie coś? Chociaż plik ze stylem dla samego Firefoksa.