Kom mi sie bardzo muli przy właczniu

jak w temacie. net dobrze chodzii. aqq nie che sie odrazu przy starczie włączyca niecały tydzien temu miałem formata a oto logi

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:21:14, on 2007-09-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\WapSter\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKCU…\Run: [WhenUSave] “C:\Program Files\Save\Save.exe”

O4 - HKCU…\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-21-1343024091-854245398-1060284298-1003…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-21-1343024091-854245398-1060284298-1003…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033 (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-21-1343024091-854245398-1060284298-1003…\Run: [WhenUSave] “C:\Program Files\Save\Save.exe” (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-21-1343024091-854245398-1060284298-1003…\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘?’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O4 - Global Startup: Reboot.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{CEE2208A-E930-4313-8D3D-66114AAF7245}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

End of file - 3819 bytes

nie ma czasem jakiegos syfu. mam avasta ale dopiero 4 dni po romacie go zaisntalowałęm (nie wiem co toma do rzeczy:D

W awaryjnym fixujesz wpisy:

a folder na czerwono usuwasz.

Daj log z HJT + Combofix

zastanawia mnie wpis

Daj log z ComboFix