Komenda do wiersza polecen do zbadania przepustowosci lacza


(Dziczek78) #1

prosil bym o podanie komendy w wiersz.plecen do przepustowosci sieci czyli do sprawdzenia PINGU

DZIEKI WIELKIE


(Mayster X) #2

Start --> Uruchom --> wpisz polecenie cmd --> enter --> odpali się konsola i wpiszujesz polecenie ping (spacja) i numer ip, który chcesz spingować lub adres np. ping 67.15.191.35 lub ping http://www.wp.pl


(Dziczek78) #3

dzieki wielkie !!


(Mayster X) #4

zobacz tutaj :

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=47796