Komenda DOSa czyszcząca Boot Recordy


(Rudyk) #1

Prośba jest tak,żeby podać jakie jest w DOS-ie polecenie,które czyści pierwsze sektory dysku,czyli Master Boot Record

Tytuł zmieniono

fiesta


(Damian) #2

Musisz uruchomić konsolę odzyskiwania systemu Windows Xp i wpisać polecenie fixmbr dysk:


(jerzy) #3

fdisk /mbr