Komenda wywołująca zamknięcie sysa po określonych czasie


(Wigrus1) #1

Z tego co pamiętam to było coś shutdown… a właśnie później co :?


(Chicken) #2

hej, tutaj masz opcje dotyczące tego polecenia.

shutdown

Użycie: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \nazwakomputera] [-t xx] [-c

“komentarz”] [-d up:xx:yy]

Bez argumentów Wyświetla ten komunikat (to samo, co -?)

-i Wyświetla graficzny interfejs użytkownika, musi być pierwszą opcją

-l Wylogowuje (nie można używać z opcją -m)

-s Zamyka komputer

-r Zamyka i ponownie uruchamia komputer

-a Przerywa zamknięcie systemu

-m \nazwakomputera Zamknięcie/ponowne uruchomienie/przerwanie zdalnego komputera

-t xx Ustawia limit czasu zamknięcia na xx sekund

-c “komentarz” Komentarz zamknięcia (maksymalnie 127 znaków)

-f Wymusza zamknięcie działających aplikacji bez os

trzeżenia

-d [p]: xx:yy Kod przyczyny zamknięcia

u jest kodem użytkownika

p jest kodem planowanego zamknięcia

xx jest głównym kodem przyczyny (liczba dodatnia

mniejsza niż 256)

yy jest pomocniczym kodem przyczyny (liczba dodatnia mniejsza niż 65536)

Wystarczy wpisac w konsole “shutdown” bez argumentów i otrzymasz pomoc do tego polecenia


(aju) #3

start==>uruchom=>msconfig=>cmd=>shutdown.

Wyświetla Ci wszystkie możliwe polecenia z jego użyciem :slight_smile: