Komendy w CMD

Witam
Mam mały problem dotyczący kopiowania w CMD
Chodzi o to , że chciałbym żeby plik który kopiuje miał dopisek np. 1 , 2 ,3 itd.
Nie było by z tym problemu gdyby nie to , że chcę kopiować plik którego nazwę podaję się podczas uruchamiania skryptu C:\Users\Rav\Desktop> skrytp.bat janek.txt czyli z parametru.

cały skrypt wygląda tak , chodzi o skopiowanie tego samego pliku 5 razy tylko pod inną nazwą np. 1janek.txt 2janek.txt itd

@echo off

set i=0

if exist %1 goto kopiuj

echo plik nie istnieje
goto koniec

:kopiuj

if i==5 go to koniec
xcopy %1 C:\Users\YYY\Desktop\Tak%i%%1 <-- i tutaj jest szkopuł
goto kopiuj
set i=i+1

:koniec

echo program zakonczyl dzialanie

set /A i=1

if exist %1 goto kopiuj

echo plik nie istnieje
goto koniec

:kopiuj

if "%i%"=="5" goto koniec

echo %i%
echo f | xcopy %1 Tak%i%%1 
set /A i+=1

goto kopiuj


:koniec

echo program zakonczyl dzialanie

1/ @echo off - nie wiesz jak działa skrypt i już echo off? Na koniec sobie możesz dopisać, jak ukończysz skrypt
2/ jak nie masz pewności do działania zmiennych, to stosuj na czas pisania skryptu echo zmienna (np. echo %i%)
3/ warto zrobić inkrementację przez ‘goto kopiuj’
4/ warto stosować “” (zamykać niektóre rzeczy, Windows lubi zaskoczyć białymi znakami)
5/ jak już koniecznie chcesz używać xcopy zamiast copy, to echo f | wciśnie za Ciebie odpowiedni klawisz.