Komendy w cmd

proponuję aby każdy wpisywał w tym temacie komendy pod cmd

tutaj podaje te, które pojawiają się po wpisaniu komendy help:

ASSOC Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.

AT Planuje wykonanie poleceń i programów.

ATTRIB Wyświetla lub zmienia atrybuty pliku.

BREAK Wyłącza lub włącza rozszerzone sprawdzanie klawiszy CTRL+C.

CACLS Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu (ACL) plików.

CALL Wywołuje jeden program wsadowy z innego.

CD Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.

CHCP Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.

CHDIR Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.

CHKDSK Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.

CHKNTFS Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku przy rozruchu.

CLS Czyści ekran.

CMD Uruchamia nowe wystąpienie interpretera poleceń systemu Windows.

COLOR Ustawia domyślny kolor tła i pierwszego planu konsoli.

COMP Porównuje zawartość dwóch plików lub zestawów plików.

COMPACT Wyświetla i pozwala na modyfikację listy plików. skompresowanych na

     partycji NTFS.

CONVERT Konwertuje woluminy FAT na woluminy NTFS. Nie można konwertować

     bieżącego dysku.

COPY Kopiuje jeden lub wiele plików w inne miejsce.

DATE Wyświetla lub ustawia datę.

DEL Usuwa jeden lub wiele plików.

DIR Wyświetla listę plików i podkatalogów katalogu.

DISKCOMP Porównuje zawartość dwóch dyskietek.

DISKCOPY Kopiuje zawartość jednej dyskietki na drugą.

DOSKEY Edytuje wiersze poleceń, przywraca polecenia Windows i tworzy makra.

ECHO Wyświetla komunikaty lub wyłącza i włącza echo poleceń.

ENDLOCAL Kończy lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.

ERASE Usuwa jeden lub wiele plików.

EXIT Kończy działanie programu CMD.EXE (interpretera poleceń).

FC Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między

     nimi.

FIND Wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach.

FINDSTR Wyszukuje ciągi znaków w plikach.

FOR Uruchamia podane polecenie dla każdego pliku z zestawu plików.

FORMAT Formatuje dysk do użytku w systemie Windows.

FTYPE Wyświetla i modyfikuje typy plików używane w skojarzeniach rozszerzeń

     plików.

GOTO Przekazuje sterowanie interpretera poleceń systemu Windows do wiersza

     o podanej etykiecie w pliku wsadowym.

GRAFTABL Włącza wyświetlanie przez system Windows znaków rozszerzonych w

     trybie graficznym.

HELP Podaje informacje o poleceniach systemu Windows.

IF Dokonuje warunkowego przetwarzania w plikach wsadowych.

LABEL Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę(etykiety) woluminu dysku.

MD Tworzy katalog.

MKDIR Tworzy katalog.

MODE Konfiguruje urządzenia systemowe.

MORE Wyświetla informacje ekran po ekranie.

MOVE Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego.

PATH Wyświetla lub ustawia ścieżkę przeszukiwania dla plików wykonywalnych.

PAUSE Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat.

POPD Przywraca katalog zapisany przez PUSHD.

PRINT Drukuje plik tekstowy.

PROMPT Zmienia znak zachęty wiersza polecenia systemu Windows.

PUSHD Zapisuje bieżący katalog, a następnie zamienia go.

RD Usuwa katalog.

RECOVER Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.

REM Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku CONFIG.SYS.

REN Zmienia nazwę pliku lub plików.

RENAME Zmienia nazwę pliku lub plików.

REPLACE Zamienia pliki.

RMDIR Usuwa katalog.

SET Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe systemu Windows.

SETLOCAL Rozpoczyna lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.

SHIFT Zmienia pozycje parametrów w pliku wsadowym.

SORT Sortuje wprowadzone dane.

START Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.

SUBST Przypisuje ścieżce literę dysku.

TIME Wyświetla lub ustawia czas systemowy.

TITLE Ustawia tytuł okna dla sesji CMD.EXE.

TREE Wyświetla strukturę katalogów dysku lub ścieżki.

TYPE Wyświetla zawartość pliku tekstowego.

VER Wyświetla wersję systemu Windows.

VERIFY Instruuje system Windows, aby sprawdzał poprawność zapisu plików na

     dysku.

VOL Wyświetla etykietę oraz numer seryjny dysku.

XCOPY Kopiuje pliki i katalogi.

To chyba kazdy zna ale ok:

ping adres_strony/adresu_IP
DXDIAG narzędzie diagnostyczne directX

IPCONFIG (IPCONFIG/ALL - dokładniejsze informacje ) konfiguracja ip systemu windows

dxdiag - narzędzia diagnostyczne dla DirectX

msconfig - konfigurator windowsa i nie tylko

regedit - Explorator rejestru

tylko dodam ze wraz zainstalowaniem poprawek SP2 dochodzą nowe komendy:

Słyszalem kiedyś o komendzie sprawdzającej informacje o systemie np.Instalacja, Pierwsza aktywacja itp., ale zapomnialem jaka to była (chyba systeminfo ale nie dziala)

Złączono Posta : 06.08.2007 (Pon) 8:30

schutdown /s -Wyłącz Kompa

regedit - Edytor rejestru

Ta komenda akurat działa pod wierszem poleceń systemu Windows XP, oto co można znaleźć w pomocy Windows XP:

C:\Documents and Settings\x>systeminfo /s komputer

Nazwa 'systeminfo' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzn

e,

program wykonywalny lub plik wsadowy.

Cos takiego mi wychodzi

sprubowalem tez napisac komputer po angielsku czyli computer

Proponuję skorzystać z pomocy Windows XP :). Zamiast komputer należy wpisać nazwę komputera ale tego używa się do sprawdzania info o komputerze w sieci. Jeśli chcesz wyświetlić informacje o swoim komputerze wpisz samo systeminfo. U mnie działa bez problemu.

net send

Wysyła wiadomości do innych użytkowników, komputerów lub nazw komunikacyjnych w sieci.

Więcej: microsoft.com

Oty --> kosz.

Proszę tu nie zadawać pytań z problemami. Sugeruję też powstrzymać się od nic nie wnoszących informacji.

Wpisz help :stuck_out_tongue: i masz wszystkie komendy… prawie.

a jak nie rozumiesz jakiejś komendy to wpisz np. FORMAT /?

Ale po co Ci to ? jak chcesz się w takie rzeczy bawić to se zainstaluj Linux albo jakąś jego dystrybucje, jest ich na full i się nie pytaj jakie są :stuck_out_tongue: i tam masz jak się bawić w komendy :stuck_out_tongue:

Polecenie tracert http://www.forum.dobreprogramy.pl

ping - prosta komenda by pograc z komputerem w ping i zobaczyc czy on pong … tutaj mily filmik z tlumaczeniem http://wikisos.org/wiki/Windows_XP:How_to_ping