Komendy Win XP obsługiwane z wiersza poleceń

:arrow: Źródło infojama.pl

Poniżej przedstawiam wam listę komend, które obsługuje Windows XP z linii poleceń lub poprzez usługę “Serwera Telnet”. Komendy te przydatne

są głównie administratorom, którzy w awaryjnych sytuacjach mogą dzięki

nim przywrócić system do normalnego działania. Umożliwiają one również

zdalną administrację poprzez serwer Telnet.

bootcfg

Tego narzędzie wiersza polecenia można używać do konfigurowania, badania, zmiany lub usuwania ustawień wpisu rozruchu w pliku BOOT.INI.

defrag

Uruchamia defragmentator dysków lokalnych.

diskpart

To polecenie umożliwia zarządzanie partycjami dysków.

driverquery

Umożliwia administratorowi wyliczenie i wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń oraz ich właściwości.

fsutil

Bardzo rozbudowane narzędzie. Umożliwia ono między innymi ograniczenie ilości miejsc dla poszczególnych użytkowników. Więcej o tej opcji dowiecie się uruchamiając ją :slight_smile:

getmac

To narzędzie wiersza polecenia umożliwia administratorowi wyświetlanie adresu MAC dla kart sieciowych w systemie.

gpresult

To narzędzie wiersza polecenia wyświetla Wynikowy zestaw zasad RSoP dla docelowego użytkownika i komputera.

netsh

Bardzo rozbudowane narzędzie służace do konfiguracji sieci.

openfiles

Umożliwia administratorowi wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie.

recover Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.

reg

Narzędzie rejestru konsoli dla Windows.

schtasks

Umożliwia administratorowi tworzenie, usuwanie, badanie, zmianę, uruchamianie i kończenie zaplanowanych zadań w systemie lokalnym lub zdalnym. Zastępuje program AT.exe.

sfc

Skanuje chronione pliki systemowe i zastępuje niepoprawne wersje plików poprawnymi wersjami firmy Microsoft.

shutdown

Umożliwia zdalny restart lub wyłączenie komputera. Więcej o tej opcji dowiecie się wpisując ją w wierszu poleceń.

systeminfo

Wyświetla informacje o konfiguracji komputera.

tasklist

To narzędzie wiersza polecenia wyświetla listę aplikacji i skojarzonych zadań/procesów uruchomionych aktualnie w systemie lokalnym lub zdalnym.

taskkill

To narzędzie wiersza polecenia może służyć do zakończenia jednego lub więcej procesów. Procesy można kasować przy użyciu identyfikatora procesu lub nazwy obrazu.