Komentarze w PHP


(Lukas Czersk) #1

(mawej) #2

(Lukas Czersk) #3

(mawej) #4

w funkcji

<?php include("kom.php"); ?>

Trzeba wpisać dokładną ścieżkę do pliku gdzie to wrzuciłeś. Jeśli jest np. w katalogu powyżej wpisz:

<?php include("../kom.php"); ?>

Z tego błędu wynika, że takiego pliku w tej ścieżce nie ma

Wpisz lub podaj ścieżkę do tego pliku gdzie to wrzuciłeś