Komp mi nawala:(:( Pomocy!


(system) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:18:28, on 2005-02-23

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\ET4\ET4.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Programy\Java\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\CalyStaryDysk\DyskE\WINCMD\WINCMD32.EXE

D:\xxx\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [EasyTuneIV] C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\ET4\ET4.EXE

O4 - HKLM..\Run: [5Ydb] C:\WINDOWS\ibgja.exe

O4 - HKLM..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Programy\Java\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Gadu-Gadu\PowerGG.exe"

O4 - Startup: PopTray.lnk = D:\Siec\Poczta\PopTray.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programy\Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\Programy\Przegladarka\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht! http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Musg) #2

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht! http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe

tego wlasnie nie wiem,poczekaj na innych i ten messenger :slight_smile:


(system) #3

Musg a co to moze być?? Bo nie orientuje sie co to a nie chce przez przypadek tego usunac! !!


(boczi) #4

Jest to szkodliwa kontrolka ActiveX.

O4 - HKLM\..\Run: [5Ydb] C:\WINDOWS\ibgja.exe

Jeśli znasz ten proces - zostawiasz - jeśli nie, usuwasz.

Dodatkowo zainstaluj program antywirusowy, firewall i zmień przegląarkę internetową jeśłi tylko używasz IE.


(Dragonlnx) #5

Nie ma nad czym się zastanawiać to TROJAN !

Usuwasz:

Po czym instalujesz dla ochrony spyware blaster

  • instalacja SP2