Komp muli i gry się zacinają LOG


(Marcin0022) #1

w trakcie gry zacina sie obraz komp muli

http://www.wklej.org/id/8193/

http://www.wklej.org/id/8194/

to mój 2 komp


(huber2t) #2

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix