Komp "muli"


(Patrykbuzowicz) #1

Od pewnego czasu daje się zauważyć bardzo przymulona i spowolniona praca komputera... chciałem prosić o sprawdzenie logu


(qrczak13) #2

Usuń w HJT

Daj jeszcze SilentRunners


(Patrykbuzowicz) #3

sr


(Slake1) #4

Przeczyść rejestr programem jv16 Power Tools 2006.