Komp musli net wolno chodzi prosze o sprawdzenie loga


(Papaajek18) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:53:22, on 2007-02-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVK.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\DOCUME~1\Nos\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 21 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D1D93CD0-C47C-4B06-AE88-003FEEA3F1D4}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

(Tom662) #2

Czysto.

Przeskanuj kompa na http://www.ewido.net/en/ i wrzuć raport.


(Papaajek18) #3
C:\Documents and Settings\Nos\Cookies\nos@ad.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Nos\Cookies\nos@my.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Nos\Cookies\nos@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

(adam9870) #4

Dlaczego uciąłeś raport? Nic poza całkowicie niegroźnymi ciasteczkami nie zostało znalezione.

Przejrzyj "ZBĘDNIKI " w autostarcie oraz Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Czy od dawna internet wolno chodzi?

Sprawdź limity -> https://www.panel.neostrada.pl/

Może jakaś aplikacja pracująca w tle spowalnia Ci łącze np. wuauclt.exe <= proces od aktualizacji automatycznych.

Jeśli w ciągu kilku najbliższych dni problem nie ustąpi, to skontaktuj się w tej sprawie z prowiderem.