Komp rozsyła spam, antywirus nie daje rady. Logi do spr


(Marino199) #1

Witam. Mam problem z laptopem, w wekend podłapał paskudnego wirusa którego mi trudno wywalić, początkowe obiawy to wyskakiwanie porno rosyjskich stron. Teraz niema już tego, nie wyskakuje nic ale wczoraj rozsyłał spam a odziwo dzisiaj już nie. Ponadto wyskakują mi błędy Explorer.exe i Services.exe oraz notka; 16bitowy system MS-DOS nie wykrył czy jakoś tak- command.com oraz config.NT.

Explorer.exe- nie wyświetla mi zawartości Mój komputer.

Services.exe- przy kliknięciu nie wysyłaj lub debuguj po minucie resetuje kompa ponawiając pracę z tym samym błędem.

Proszę o pomoc. Oto logi..

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:27:21, on 2009-06-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\plus\Drivers\driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe

C:\Program Files\plus\Drivers\driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.5.0.134\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.5.0.134\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\WLAN Card Utilities\Center.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte WB01GS & WI05GS mini Adapter\Installer\WINXP\GNConfig.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\plus\iPlusManager.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2f364306-aa45-47b5-9f9d-39a8b94e7ef7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: YouTube To ALLPlayer - {61DB16C5-B733-43F4-872E-B20DC9E72740} - C:\PROGRA~1\ALLPLA~1\YOUTUB~1.DLL

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6d53ec84-6aae-4787-aeee-f4628f01010c} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.5.0.134\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\WLAN Card Utilities\Center.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [] (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Media Player.lnk = C:\Program Files\Adobe Media Player\Adobe Media Player.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Adobe Media Player.lnk = C:\Program Files\Adobe Media Player\Adobe Media Player.exe

O4 - Global Startup: Gigabyte Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte WB01GS & WI05GS mini Adapter\Installer\WINXP\GNConfig.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {dfb852a3-47f8-48c4-a200-58cab36fd2a2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {dfb852a3-47f8-48c4-a200-58cab36fd2a2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{822915DE-3233-4BD0-B0E9-E61EF3D74EC4}: NameServer = 212.2.96.52 212.2.96.51

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\ThunMail\testabd.dll

O20 - Winlogon Notify: nnnkJYoM - nnnkJYoM.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: ugpnfgs - ugpnfgs.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Symantec Eraser Service (erasersvc10910) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.5.0.134\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: GtDetectSc Service (GtDetectSc) - OptionNV - C:\Program Files\plus\Drivers\driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe

O23 - Service: GtFlashSwitch Service (GtFlashSwitch) - Option - C:\Program Files\plus\Drivers\driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus (norton antivirus) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.5.0.134\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


--

End of file - 10283 bytes

(Revolver0) #2

Combofixa spróbuj


(deFco247) #3

Logi wklejasz na wklej.org, a w poście dajesz tylko link.

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )

Daj log z Combofix.


(Marino199) #4

Witam. Miałem troche problemów z tym combofixem bo Services.exe resetował kompa. Ale później poszło. Niema już błędu w Explorer.exe ale spam wychodził po pierwszym uruchomieniu połączenia internetowego. Przy następnym połączeniu już NOD nie informuje mnie o sprawdzanej poczcie więc chyba nie idzie, ale i tak jest jeszcze nie tak jak być powinno. Mam zainstalowanego Spyboota i NODa czy mogą być jednocześnie? Pomoże mi później coś nakładka z SP3?

Tu logi

http://wklej.org/id/101483/

(deFco247) #5

Linki do logów wklejasz bez żadnych znaczników.

Trochę syfu było i niestety jeszcze jest.

Podłącz wszystkie pamięci przenośne do kompa i :

Otwórz Notatnik i wklej do niego:

File::

C:\jotvxhh.exe

C:\fsev.exe

c:\windows\system32\drivers\9799fb60.sys

c:\system\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\system32.exe


Registry::

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"poxy4.exe"=-

"skp66.exe"=-

"diss.exe"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{28ABC5C0-4FCB-11CF-AAX5-21CX1C643131}]


Driver::

AvFlt

Plik zapisz jako CFScript.txt , najlepiej w tym samym folderze co Combofix.exe

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę Combofix.exe

Powinno się rozpocząć usuwanie.

Potem dajesz log z usuwania Combofix.


(Marino199) #6

Dopiero za drugim razem się udało i program wyrzucił loga. Za pierwszym się resetował i chyba zawiesił bo ze 20 min czarny ekran...

Log...

http://wklej.org/id/101560/

(Agatonster) #7

marino199 ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(Marino199) #8

Witam. Proszę sprawdzcie jeszcze co jest nie tak bo nadal ma napady słania spamu.


(Henio Mazurek) #9

Wklej do notatnika

Robisz CFScript.txt jak wcześniej. Do pokazania log.

Usuń z pendrive'a folder Recycler, ma atrybut ukryty i systemowy, więc musisz zmienić widok w opcjach folderów.


(Marino199) #10

Zgodnie z poleceniem... Log z usuwania

http://wklej.org/id/102421/

(deFco247) #11

Usuń infekcje z przenośnych pamięci. Panda USB Vaccine

Do ochrony przed przyszłymi infekcjami - Flash Disinfector

Log wygląda na czysty.

Menu Start -> Uruchom... -> Combofix /u

Przeczyść system CCleanerem.

Usuń zbędniki z autostartu.

Wykonaj pełny skan Dr Web CureIt!.

Jeśli będą wirusy, to usuń je.


(Henio Mazurek) #12

Znowu się zaraziłeś jakimś świństwem z pendrive'a. Coś się nie usunęło tym skryptem co podałem.

Do poprawki. Pobierz Avenger

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

Wklej do niego tekst

Klikasz Execute. Log do pokazania. Wyłączasz na chwilę przywracanie systemu.

Wykonaj dokładny skan Malwarebytes Anti-Malware, jeśli coś znajdzie - usuń i wklej log.

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... lware+1.37


(Marino199) #13

avenger

http://wklej.org/id/102578/

malwarebytes

http://wklej.org/id/102579/

(deFco247) #14

Avenger nie usunął tych obiektów, bo tak ich już nie było. :shock: :?

Jeśli usunąłeś to wszystko co znalazł Malwarebytes', to powinno być czysto. :slight_smile:

Usuń The Avenger z dysku.


(Marino199) #15

Mam nadzieję że na chwilę obecną jest czysto. Dziękuję wam za pomoc, nie chciałem robić formatu.

Na uczelni kilka osób zaraziło tym samym swoje lapki, kilka z nich nawet nie daje się włączyć :-x szczęście w nieszczęściu-> koniec roku.

Jeszcze raz dziękuję serdecznie za pomoc. :slight_smile: