Komp sam się wyłącza


(Nati1881) #1

mój problem jest taki jak w temacie- komp sam się wyłacza. nie dzieje się to codziennie, ale czasem w jednym dniu z 2,3 razy. często zaraz przy włączaniu. zaloguje się i nie minie chwila jak się wyłącza i zaraz włącza od nowa. czasami też muszę czekać jakieś 5 min aż się łaskawie włączy. robactwo możliwe choć 3 tyg temu kolega wgrywał mi od nowa windowsa- niestety nie pomogło. wydaje mi się że to wina zasilacza (nie znam marki) ale wolałam się upewnić przez forum! proszę o pomoc

daje loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:20:22, on 2007-11-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerMonitor.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Webshots\webshots.scr

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerConnect.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\nn\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.812\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Webshots Toolbar - {C17590D2-ECB4-4b15-8820-F58798DCC118} - C:\Program Files\Webshots\WSToolbar4IE.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelAudioStudio] "C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe" BOOT

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [LinkScanner Monitor] C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerMonitor.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: &Webshots Photo Search - res://C:\Program Files\Webshots\WSToolbar4IE.dll/MENUSEARCH.HTM

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\explabs.com\linkscanner\wrnetdrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\explabs.com\linkscanner\wrnetdrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\explabs.com\linkscanner\wrnetdrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\explabs.com\linkscanner\wrnetdrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\explabs.com\linkscanner\wrnetdrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\explabs.com\linkscanner\wrnetdrv.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1192791946031

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{33142180-EB27-40FE-8EE6-426B36EDE2E6}: NameServer = 10.2.14.129

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{33142180-EB27-40FE-8EE6-426B36EDE2E6}: NameServer = 10.2.14.129

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{33142180-EB27-40FE-8EE6-426B36EDE2E6}: NameServer = 10.2.14.129

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel(R) Active Management Technology LMS Service (LMS) - Intel - C:\Program Files\Intel\AMT\LMS.exe

O23 - Service: WinFast(R) Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

proszę o sprawdzenie :slight_smile:


(netis) #2

Skoro po reinstalce Windy miałeś to samo, powód musi leżeć po stronie sprzętu.

Ja bym raczej stawiał na mobo....

Napisz jaki masz sprzęt oraz ilu letni


(Nati1881) #3

sprzęt półroczny, procek-intel pentium-d 2*3,0 ghz (925) rdzeń presler/dualcor/2*2mb cache/ exdb, płyta główna- Intel Guardfish DQ965GF (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394), dysk twardy samsung 200gb 7200obr/min ncq 8mb cache sata II-880mbs transfer, nagrywarka dvd lg, zasilacz 480 wat -12 cm wiatraczek wolnoobrotowy, karta gr- geforce px 7100 winfast 128 mb, panel lcd lg 19" flatron kontrast 2000:1, wind xp 2002 home + sp2 yyyyyyy jeszcze coś????????

Złączono Posta : 03.11.2007 (Sob) 15:49

a i temp. z everesta nie wiem czy potrzebne bo to są wartości przybliżone ale może coś powiedzą

Płyta główna 51 °C (124 °F)

Procesor 50 °C (122 °F)

GPU Diode 62 °C (144 °F)

Temperatura nr 2 47 °C (117 °F)

SAMSUNG SP2004C 27 °C (81 °F)

wentylator

Procesor 1107 RPM

napięcia

Napięcie rdzenia procesora 1.23 V

+3.3 V 3.38 V

+5 V 5.15 V

Napięcie mostka północnego (Northbridge) 1.30 V


(netis) #4

Aleś się rozpisała:)

Kurde...dopiero się zorientowałem, że jesteś Laska:P

Troche tam za ciepło jest, przydałoby się dodatkowe wietrzenie obudowy...ale to tak przy okazji...bo nie to powoduje Twoje problemy...

Może spróbuj "odciążyć" zasilacz...odłącz grafikę.. na płycie masz zintegrowaną. Zasilacz niby "watów" ma dość, ale tak naprawdę to nie wiadomo...bo to pewnie "noname", a pentium to tez trochę potrzebuje:/

Acha... Windowsa, kolega instalował przy odłączonym net'ie?


(Nati1881) #5

heheh no tak się składa że jak to napisałes jestem "laską"

co do windowsa- tak był instalowany przy wyłączonym necie. a to ma jakieś znaczenie??????????

Złączono Posta : 03.11.2007 (Sob) 19:41

a i mam jeszcze takie spostrzeżenie- komputer resetuje się tylko zaraz po włączeniu przez jakieś 20 min póżniej jak się rozgrzeje chodzi cały czas normalnie. obecnie mam kompa włączonego cały czas od ok 14 i tylko 2 razy się zrestartował przez pierwsze pół godziny a teraz przez te kilka godzin chodzi normalnie bez problemów. to tak wygląda jakby miał takie problemy przez zimno tam w środku czy cóś :slight_smile:


(Mirfi2) #6

Oddaj komputer do sprzedawcy lub montażysty:objawy mogą wskazywać na "uszkodzone" kondensatory lub niepewne połączenia tzw"zimne" -dotyczy to zasilacza jak i płyty.Przy odbiorze sprawdż dokładnie pracę komputera.


(netis) #7

Tak jak napisal @M_i_r...pewnie jak odpalisz jakąś wymagającą aplikacje (grę) również nastąpi "reset". Nie ma sensu żebyś tam sama grzebała...sprzęt jest jeszcze na gwarancji! Pozdrawiam


(Nati1881) #8

ok dzięki za pomoc, pisałam już na gadu z gościem z teg sklepu co kupowałam kompa i kazali mi go dostarczyć do sklepu. po zakończeniu sprawy dam notke, może innym czytającym z podobny problemem to pomoże w przyszłośc. pozdr:)


(Nati1881) #9

no więc tak jak obiecałam okazało się że winna była płyta główna, czekałam trochę ponad miesiąc i okazało się że to wada fabryczna i nie da się naprawić tego i aktualnie mam nową płyte i żadko kiedy komputer się wyłącza przeważnie na grach no obiecałam i dotrzymałam słowa. jeśli komp wam się resetuje kilka razy dziennie to możliwe że wine ponosi płyta główna. pozdrawiam :stuck_out_tongue: