Komp się muli i siec działa wolno


(Mixokret2r) #1

Witam

Mam pytanie, czy ktoś może mi pomóc :slight_smile:

Komp strasznie mi sie zmulił. działa bardzo wolno. często zawiesza się i trzeba czekać, aby się coś ruszyło. Przekłada się to na internet. nie wiem czy jest to powiązane. w necie mardzo długo otwierają się strony i wiszą (połaczenie mam 5mb/1mb) to chyba nie wina łącza.

przesyłam wydruk z hijackthis.log.

pozdr

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:51:56, on 2012-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCUService.exe

C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\26_VIA_driver2\x86\VIAService.exe

C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.1.5\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\RALINK\Common\RaRegistry.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.1.5\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 3\program\soffice.bin

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\NoA\nokiaaserver.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/burn4free/{91BDA47A-7620-4057-8CA6-449A869F9C99}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: SearchHook Class - {BC86E1AB-EDA5-4059-938F-CE307B0C6F0A} - C:\Program Files\DeviceVM\Browser Configuration Utility\AddressBarSearch.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.1.5\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.1.5\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.1.5\coIEPlg.dll

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bCU] "C:\Program Files\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup

O4 - HKLM..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU..\Run: [TBPanel] C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe /A

O4 - HKCU..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU..\Run: [NokiaOviSuite2] C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe -tray

O4 - HKCU..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - HKLM..\Policies\Explorer\Run: []

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [] (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [] (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [] (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [] (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 3.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Browser Configuration Utility Service (BCUService) - DeviceVM, Inc. - C:\Program Files\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCUService.exe

O23 - Service: CDMA Device Service - Unknown owner - C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\26_VIA_driver2\x86\VIAService.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.2.1.5\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: RalinkRegistryWriter - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files\RALINK\Common\RaRegistry.exe

O23 - Service: Ralink UPnP Media Server (RaMediaServer) - Unknown owner - C:\Program Files\RALINK\Common\RaMediaServer.exe

--

End of file - 8376 bytes


(Piotrkijak) #2

Ten program to już przezytek i co najwyzej możesz go użyć do optymalizacji autostartu i nic więcej. Przeskanuj sobie doktorem web, przeczyść i zdefragmentuj też rejestr o raz dysk.