Komp się nie wyłącza


(Aga29) #1

Witam serdecznie. Mam kłopot. komp się nie wyłącza. jest tylko napis-trwa wylogowanie, lub zamykanie systemu i koniec, stoi.

oto mój log. może są jakieś śmieci? proszę o pomoc i pozdrawiam :lol:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:37:04, on 2005-09-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\my\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.640\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_09\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall 1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_09\bin\npjpi142_09.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_09\bin\npjpi142_09.dll

O9 - Extra button: Browser Adjustment - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Gutek) #2

Nie ten dział jeżeli chodzi o LOG-a: A z log-a nic nie wyynika jest Ok.

Spróbuj:

Panel Sterowania --> Wydajność i konserwacja --> Opcje zasilania --> Zakładka APM i zaznacz pole “Włącz obsługę zaawansowanego zarządzania zasilaniem”


(Aga29) #3

Co może być przyczyną że komp się nie wyłącza? Wiem że to nie ten dział na spr.loga ale podałam go pomocniczo-myślałam że może w tym tkwi problem :frowning:


(Gutek) #4

Panel Sterowania --> Wydajność i konserwacja --> Opcje zasilania --> Zakładka APM i zaznacz pole “Włącz obsługę zaawansowanego zarządzania zasilaniem” - próbowałeś?


(Aga29) #5

Nie mam takiej zakładki APM w opcjach zasilania :frowning:

Jestem laikiem w sprawach komputera


(Gutek) #6

Jeżeli zakładki APM nie ma to jest tego kilka przyczyn.

  1. usługa ta nie jest zainstalowana więc doinstalowujesz APM:

Panel Sterowania >>> Dodaj sprzęt >>> Nowe urządzenie sprzętowe >>> Obsługa NT APM/Legacy.

  1. usługa ta jest zdeaktywowana

Device Manager (Menadżer urządzeń) >>> View (Widok) >>> Show Hidden Devices (Pokaż ukryte elementy)

Pokaże się wtedy NT APM/Legacy Support z podgrupą NT APM/Legacy Interface Node. Z prawego kliku włączasz (Enable).

  1. zły schemat w BIOS

Prawdopodobnie też może być w BIOS ustawione domyślnie na schemat ACPI zamiast na APM. Jeśli XP się wydaje że używa ACPI to wyłącza i usuwa obsługę APM z Opcji Zasilania. Trzeba przełączyć w BIOS ponownie na APM. A robi się to tu:

Power Management Setup >>> PM controlled by APM >>> Yes

To jednakże nie czyni różnicy dla Windowsa i jedyna droga to go nadinstalować nad obecną instalką jeszcze raz. Oczywiście po ustawieniu BIOS w pierwszej kolejności. Ponadto jest jeszcze bardzo niemiła możliwość że BIOS jest za stary i trzeba by było go fleszować by w ogóle obsługa tego schematu zasilania była dostępna w jego opcjach

to według SE


(Aga29) #7

Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim problemem.

Ostatnio komp był w servisie, po wypaleniu zmienaili płyte, dysk i inne. Myśle że to oni coś mi tam znowu namieszali (reklamowałam już 3 razy-ciągle coś…) Chyba poproszę znajomego informatyka w sprawie tego biosu bo ja się kompletnie nie znam.

Dzięki serdeczne. Pozdrawiam :lol:


(Gutek) #8

ZOBACZ TAK: Menadżer urządzeń) >>> (Widok) >>> (Pokaż ukryte elementy) i wejdź w urządzenuia systemowe. Zobacz czy masz napisane:

  • APM (Advanced Power Management)

  • ACPI (Advanced Configuration Power Interface)


(Aga29) #9

nie mam.


(Gutek) #10

W takim układzie zapraszam do lektury: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=5989 i poszukaj temat System się nie zamyka …