Komp sie restertuje + logi

bardzo często restartuje sie komp. prosze o spr. loga z HJT

[quote]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:29:18, on 2007-04-12

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\PSIService.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system\system.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

E:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [url=http://www.neostrada.pl]http://www.neostrada.pl[/url]

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [FrameWork 2.5] FrameWork.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [SoundService] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\xbpigbwq.dll",setvm

O4 - HKLM\..\RunServices: [FrameWork 2.5] FrameWork.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - [url=res://D]res://D[/url]:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - [url=res://D]res://D[/url]:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - [url=res://D]res://D[/url]:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - [url=res://C]res://C[/url]:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D19DD501-19F1-4F99-9907-BE27E83DB5E2}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - E:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PSIService.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Windows System Service (SYSTEMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\system.exe

[/quote]

Poczytaj tematy przyklejone w tym dziale i popraw posta.JNJN

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz usługę Windows System Service

Ściągnij program KillBox, zaznacz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32\FrameWork.exe

C:\WINDOWS\System32\xbpigbwq.dll

C:\WINDOWS\system\system.exe

Po wklejeniu każdej ścieżki z osobna kliknij na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgódź się na restart. Jeśli po wklejeniu którejś ze ścieżek pojawi się jakiś błąd, nie przejmuj się nim tylko przejdź do wykonywania dalszych czynności.

Usuń wpisy HJT.

Użyj VundoFix + FixVundo + VirtumundoBeGone. Wszystkie narzędzia należy uruchomić będąc w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners + log numer 1 z L2Mfix.