Komp się sam wyłącza - wirus/ czy za wysoka temperatura?

Witam,

mam problem z ciągłym wyłączaniem sie kompa (brak komunikatów - po prostu się

wyłącza w sekundę). Scan AVG, AVAST - czyste. HD Tune - komunikaty OK, dysk OK

  • zaniepokoila mnie tylko temperatura przekraczajaca 55stopni (czasem 57 - 5

  • czy to moze byc przyczyna wylaczenia kompa? Jednoczesnie komp zaczal szumiec

podczas pracy (chyba wentylacja). Mam laptopa ACER, 1,7 GHz, 512 RAM, 60 GB

Wklejam Loga i prosze o pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:08:54, on 2007-04-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Documents and Settings\Ewcia\Pulpit\hijackthis\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

http://www.gazeta.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

global.acer.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM…\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM…\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] "C:\Program

Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM…\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM…\Run: [iMJPMIG8.1] “C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE” /Spoil

/RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM…\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG

Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O17 -

HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{52909C91-BA46-4722-BE1D-6CB88DEF9A04}:

NameServer = 217.173.160.6,217.173.160.35

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc.

  • C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software -

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. -

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. -

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision

Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel

32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program

Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Brat miał zmułki i zawieszki, temperatury nie były też zbyt wysokie … ale kumpel mu “przedmuchał” lapka sprzężonym powietrzem i problemy sie skończyły. Może chipset sie grzeje?

Spróbuj, powietrze zawsze sie przyda. :slight_smile:

Log czysty.

W jaki sposób mierzyłeś temperaturę? Zmierz w BIOSie i podaj wynik. Poza tym zastosuj się do moich rad zawartych w tym temacie:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=148379