Komp się strasznie zamula

Komp się strasznie zamula, czasami sam się resetuje. Wysokie ryzyko zarażenia kompa przez wirusy.

http://www.wklejto.pl/18407

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar -

{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program

Files\free-downloads.net\tbfree.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} -

C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO -

{0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program

Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DL

O2 - BHO: UltimateContext - {99EB6A92-0CA5-0F34-9473-71862BFA0C2A} -

C:\Program Files\UltimateContext\UltimateContext-2.dll (file missing)

O2 - BHO: cpmsky browser enhancer -

{b76f27ca-ee87-7246-7fd5-475cef846158} -

C:\WINDOWS\system32\mpyzkfmzzany.dll (file missing)

O2 - BHO: adzgalore - {d66e9658-b624-c507-b0f8-48160e44c2db} -

C:\WINDOWS\system32\nsxE.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar -

{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program

Files\free-downloads.net\tbfree.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} -

C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar -

{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program

Files\free-downloads.net\tbfree.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} -

C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch

O20 - Winlogon Notify: winzzc32 - winzzc32.dll (file missing)

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix