Komp się wiesza bez powodu


(Marek Ciarkowski) #1

Witam Wszystkich - mam do Was prośbę o sprawdzenie loga. Wydaje mi się że jest czysty ale komp wiesza się bez powodu tak że nawet myszka nie rusza :? o co comon ??

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:55:56, on 2007-04-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\CounterPath\X-Lite\x-lite.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Oprogramowanie\Optymalizacja,czyszczenie rejestru i backup systemu\HijackThis Free.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O2 - BHO: Burn4Free Toolbar Helper - {F8E5CA21-C27B-43e7-B2BE-4CA93C9F9A1F} - C:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v2.0.0.4\Burn4Free_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Burn4Free Toolbar - {70DE7956-479D-4eb7-8641-2B45774C350E} - C:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v2.0.0.4\Burn4Free_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [eyeBeam SIP Client] "C:\Program Files\CounterPath\X-Lite\x-lite.exe"

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

ps. to nie jest ten sam sprzęt co mam w podpisie.


(Joan Sunshine) #2

zafixuj to.

sprawdź temperatury, przeczyść budę w środku:)


(St Szer) #3

a czy tego nie należy fix'ować :?:


(Joan Sunshine) #4

To też, nie zauważyłam.


(Marek Ciarkowski) #5

Ok wpisy wywalone. Czekam na efekt :slight_smile: A tak przy okazji czy ta zwiecha może mieć coś wspólnego z ramem ? albo anty-wirem AVG ?


(Joan Sunshine) #6

No może, a wymieniałeś coś ostatnio? Otwórz budę i wyczyść wszystko w środku, kiedy ta zwiecha występuje? Sprawdź błędy w podglądzie zdarzeń:

Start => Panel Sterowania => Narzędzia Administracyjne => Podgląd zdarzeń

Jeśli będą jakieś na czerwono, to wklej szczegóły.

Sprawdź RAM programem --> Memtest86

Sprawdź temperatury programem --> EVEREST Home Edition