Komp się wiesza.... pomocy!


(Katrina Tat) #1

bardzo prosze o pomoc,

log:

ComboFix 08-07-27.5 - Kasia 2008-07-28 15:09:30.4 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.1.1250.1.1045.18.104 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Kasia\Pulpit\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Kasia\Pulpit\CFScript.txt

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-28 to 2008-07-28 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-28 14:35 . 2008-07-28 14:40

2008-07-27 10:30 . 2008-07-27 10:31

2008-07-27 10:27 . 2008-07-27 10:27

2008-07-25 10:10 . 2008-07-25 10:11 38 --a------ C:\WINDOWS\avisplitter.INI

2008-07-25 09:56 . 2008-07-25 09:56

2008-07-25 09:55 . 2008-07-25 09:56

2008-07-25 09:55 . 2008-07-25 09:56

2008-07-25 09:55 . 2008-07-25 09:55

2008-07-25 09:55 . 2007-02-22 10:15 90,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmwcdcls.dll

2008-07-25 09:51 . 2008-07-25 09:52

2008-07-24 08:58 . 2008-07-24 08:58 68,608 --ah----- C:\WINDOWS\system32\nmba.exe

2008-07-16 05:15 . 2008-07-16 05:15 91,136 --ah----- C:\WINDOWS\system32\ofge.exe

2008-07-06 18:44 . 2008-07-06 18:44 63,488 --ah----- C:\WINDOWS\system32\pmub.exe

2008-07-06 08:56 . 2008-07-06 08:56 63,488 --ah----- C:\WINDOWS\system32\rhvhalez.exe

2008-07-05 16:39 . 2008-07-05 16:39 0 -ra------ C:\WINDOWS\system32\TFTP1336

2008-07-04 17:36 . 2008-07-04 17:36

2008-07-04 17:36 . 2008-06-08 23:58 60,273 --a------ C:\WINDOWS\system32\pthreadGC2.dll

2008-07-04 00:37 . 2008-07-04 00:38 57,344 --ah----- C:\WINDOWS\system32\hnidth.exe

2008-07-02 17:15 . 2008-01-10 13:15 755,027 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

2008-07-02 17:15 . 2006-09-24 16:11 389,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\lameACM.acm

2008-07-02 17:15 . 2004-01-25 17:18 217,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\yv12vfw.dll

2008-07-02 17:15 . 2007-09-04 17:56 164,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\unrar.dll

2008-07-02 17:15 . 2008-01-10 13:16 159,839 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll

2008-07-02 17:15 . 2007-09-21 01:52 118,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\ac3acm.acm

2008-07-02 17:15 . 2007-10-03 16:03 414 --a------ C:\WINDOWS\system32\lame_acm.xml

2008-07-02 17:14 . 2008-07-02 17:14

2008-07-02 17:14 . 2007-11-29 23:30 3,596,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll

2008-07-02 17:14 . 2007-12-04 02:33 682,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx.dll

2008-07-02 17:14 . 2007-11-29 23:28 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll

2008-07-02 17:14 . 2008-06-12 20:36 7,680 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll

2008-07-02 17:14 . 2007-07-10 18:10 547 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest

2008-07-02 17:11 . 2008-07-02 17:11 63,488 --ah----- C:\WINDOWS\system32\mldo.exe

2008-07-02 17:04 . 2008-07-02 17:17

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-28 12:28 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Kasia\Dane aplikacji\uTorrent

2008-07-27 13:38 --------- d-----w C:\Program Files\IrfanView

2008-07-08 14:00 --------- d-----w C:\Program Files\Opera

2008-07-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2008-07-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\realalt

2008-06-06 16:06 --------- d-----w C:\Program Files\Zuma Deluxe

2008-06-05 14:45 --------- d-----w C:\Program Files\GameHouse

2008-06-01 12:21 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Kasia\Dane aplikacji\MSN6

2008-06-01 12:21 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\MSN6

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\gg\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-07-09 09:39 2119104]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-04-17 14:48 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 20:51 39792]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 15:00 79224]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 04:25 144784]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2002-09-29 00:00 13312]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 21:05:56 65588]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"VIDC.YV12"= yv12vfw.dll

*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-07-28 15:11:02

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack. 1 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-07-28 15:13:25

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-28 13:12:30

ComboFix2.txt 2008-07-28 13:06:47

ComboFix3.txt 2008-07-28 12:57:21

Pre-Run: 4,820,414,464 bajtów wolnych

Post-Run: 4,809,957,376 bajtów wolnych

93


(boczi) #2

kasjaXI , proszę poprawić temat na konkretny, obrazujący problem używając opcji Edytuj.


(Lukaszk 89) #3

A może powiesz coś konkretniej?Sprawdź Everestem temperatury i napięcia (Komputer->Czujnik).Zresetuj BIOS lub załaduj w nim ustawienia domyślne/optymalne.

Podaj konfig kompa(w szczególności zasilacz-moc(W) + marka)).