Komp się zawiesza


(Alfa1978) #1

tak jak w temacie

kiedy np,scaner włączam,kaspersky,i przeszukuje cały komp/dysk/,to w pewnym momencie,zawiesza się komp,myszka i tylko pomaga zresetowanie kompa:( i np,jak siedzę za długo na http://www.heyah.pl,to tez sie potrafi zawieśić:frowning: co robić,czy coś mam z pamięcią? czy wirus? od 2-3 dni zaczeło mi sie tak dziać !!

oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:23:28, on 2007-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Martuśia ALFA78\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [aol] "C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {611E065A-3391-4EE5-85C7-1F56719D0F58} (FIATCOMMON2.logoff) - http://csoutest.benefia.pl/csouhtmlcommon/components/FIATCOMMON2.CAB

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

Złączono Posta : 13.06.2007 (Sro) 9:25

w czasie oglądania na kompie filmów,telewizjii/posiadam karte tv/ też czasami sie zawiesza :roll:


(system) #2

Mam podobny problem, ale na początek radzę sprawdzić podgląd zdarzeń w dzienniku. Może są jakieś błędy.


(Alfa1978) #3

jak ??


(system) #4

Panel sterowanie > narzędzia administracyjne > podgląd zdarzeń > system


(adam9870) #5

Log czysty.

Dla wykluczenia syfu wklej dodatkowo log z ComboFix. Aby zrobić w nim log należy go uruchomić => nacisnąć klawisz Y => czekać cierpliwie i log powinien być w formie pliku .txt o nazwie combofix na partycji C.

Jeśli w podglądzie zdarzeń znajdziesz jakieś błędy zaznaczone na czerwono typu System Error lub Aplication Error, sprawdź ich właściwości i pokaż na forum.

Ponadto sprawdź czy masz jakieś minidumpy w katalogu c:\windows\minidump, a jeśli to odczytaj je za pomocą bezpłatnego programu Debugging Tools for Windows i wklej tu zawartość najlepiej kilku.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=114516