Komp wiesza się

Od jakiegoś czasu komp co chwilę wiesza się zwłaszcza podczas ściągania poczty i wysyłania ale czesto również w trakcie normalnej pracy.

Z góry dziękuję za pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:45:02, on 09-07-25

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\ANVSHELL.EXE

C:\WINDOWS\LOADQM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZSTATX.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMMON\YIESRVC.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cszzr.exe] cszzr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [dmtvi.exe] C:\WINDOWS\SYSTEM\dmtvi.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB918547] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = GRUPA_ROBOCZA

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 85.255.113.115,85.255.112.12

Usuń co na czerwono w trybie awaryjnym, z wpisy HijackThis.

Użyj FixWareOut, tylko nie wiem czy odpali na twoim sysie, ale spróbuj.

Nowelogi po tym z HijackThis + SilentRunners (czekasz na komunikat All Done i wklejasz).

FixWareOut ruszył:

Fixwareout Last edited 7/05/2007

Post this report in the forums please 


Random Runs removed from HKLM 

"kdrfh.exe"=-We recommend getting a free online scan 

Computer Associates eTrust AV Web Scanner: http://www3.ca.com/virusinfo/virusscan.aspx


Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it.

Logi HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:19:53, on 09-07-26

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\ANVSHELL.EXE

C:\WINDOWS\LOADQM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMMON\YIESRVC.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [wosa] C:\WINDOWS\TEMP\woso.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB918547] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = GRUPA_ROBOCZA

i Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision R51, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows 98

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NVIEW" = "rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ScanRegistry" = "C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun" [MS]

"TaskMonitor" = "C:\WINDOWS\taskmon.exe" [MS]

"SystemTray" = "SysTray.Exe" [MS]

"LoadPowerProfile" = "Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme" [MS]

"anvshell" = "anvshell.exe" ["AsusTeK Computer Inc."]

"LiveNote" = "livenote.exe" [null data]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb06.exe" ["HP"]

"CriticalUpdate" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup" [MS]

"LoadQM" = "loadqm.exe" [MS]

"mdac_runonce" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe" [MS]

"internat.exe" = "internat.exe" [MS]

"Zasobnik systemowy" = "SysTray.Exe" [MS]

"wosa" = "C:\WINDOWS\TEMP\woso.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\ {++}

"LoadPowerProfile" = "Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme" [MS]

"SchedulingAgent" = "mstask.exe" [MS]

"KB891711" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE" [MS]

"KB918547" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL" ["Adobe Systems Incorporated"]

{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! IE Services Button"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMMON\YIESRVC.DLL" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

 -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\SYSTEM\NVSHELL.DLL" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\SYSTEM\NVSHELL.DLL" ["NVIDIA Corporation"]

"{2E9D3540-211C-11d0-A5F2-00A0248C37BE}" = "Nero Shell Extension Property Sheet"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nero Shell Extension Property Sheet"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\Nero\neroshx.dll" ["ahead software gmbh im stoeckmaedle 6 76307 karlsbad, germany Fax: ++49-7248-911-888 e-mail: info@ahead.de"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{FBF3B337-FEB6-403B-BBE2-2B67CB6563E3}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "TFbHOOK"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\shareb32.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]Default executables:

--------------------


HKLM\Software\Classes\.scr\ = (key not found)System Policies {policy setting}:

---------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"CDRAutoRun" = (REG_BINARY) hex:00 00 00 00

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by System Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Windows98.htm"Startup items in "Startup" & "All Users...Startup" folders:

-----------------------------------------------------------


C:\WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Powiadamianie o ważnych aktualizacjach systemu Windows" -> launches: "C:\WINDOWS\SYSTEM\WUCRTUPD.EXE" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "C:\WINDOWS\SYSTEM\rnr20.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

00000000000#\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) # range:

C:\WINDOWS\SYSTEM\mswsosp.dll [MS], 1

C:\WINDOWS\SYSTEM\msafd.dll [MS], 2 - 4

C:\WINDOWS\SYSTEM\rsvpsp.dll [MS], 5 - 6Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Messenger"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMMON\YHEXBMESUS.DLL" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Messenger"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMMON\YHEXBMESUS.DLL" [file not found]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Version = (invalid data)

The Internet Explorer version cannot be found!


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")

The contents of IERESET.INF cannot be reliably checked!


Added lines (compared with English-language version):

[Strings]: START_PAGE_URL="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"

[Strings]: MS_START_PAGE_URL="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"


Missing lines (compared with English-language version):

[Strings]: 2 linesPrint Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

PDFCreator\Driver = "pdfcmn95.dll" [null data]---------- (launch time: 2009-07-26 20:23:27)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 16 seconds)

Ten w/w wpis sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz go >> Fix checked.

Zaznaczony na czerwono plik usuń.

.Możesz dać potem nowy log, bo ten usuwany lubi mieć trzech swoich koleżków - na razie ich nie widac, ale…

.

woso.exe poszedł… w tej samej lokalizacji jest jeszcze help.exe (?)

Logi

ogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:53:34, on 09-07-26

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\ANVSHELL.EXE

C:\WINDOWS\LOADQM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMMON\YIESRVC.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB918547] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = GRUPA_ROBOCZA

i drugi

"Silent Runners.vbs", revision R51, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows 98

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NVIEW" = "rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ScanRegistry" = "C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun" [MS]

"TaskMonitor" = "C:\WINDOWS\taskmon.exe" [MS]

"SystemTray" = "SysTray.Exe" [MS]

"LoadPowerProfile" = "Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme" [MS]

"anvshell" = "anvshell.exe" ["AsusTeK Computer Inc."]

"LiveNote" = "livenote.exe" [null data]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb06.exe" ["HP"]

"CriticalUpdate" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup" [MS]

"LoadQM" = "loadqm.exe" [MS]

"mdac_runonce" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe" [MS]

"internat.exe" = "internat.exe" [MS]

"Zasobnik systemowy" = "SysTray.Exe" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\ {++}

"LoadPowerProfile" = "Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme" [MS]

"SchedulingAgent" = "mstask.exe" [MS]

"KB891711" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE" [MS]

"KB918547" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL" ["Adobe Systems Incorporated"]

{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! IE Services Button"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMMON\YIESRVC.DLL" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

 -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\SYSTEM\NVSHELL.DLL" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\SYSTEM\NVSHELL.DLL" ["NVIDIA Corporation"]

"{2E9D3540-211C-11d0-A5F2-00A0248C37BE}" = "Nero Shell Extension Property Sheet"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nero Shell Extension Property Sheet"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\Nero\neroshx.dll" ["ahead software gmbh im stoeckmaedle 6 76307 karlsbad, germany Fax: ++49-7248-911-888 e-mail: info@ahead.de"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{FBF3B337-FEB6-403B-BBE2-2B67CB6563E3}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "TFbHOOK"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\shareb32.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]Default executables:

--------------------


HKLM\Software\Classes\.scr\ = (key not found)System Policies {policy setting}:

---------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"CDRAutoRun" = (REG_BINARY) hex:00 00 00 00

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by System Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Windows98.htm"Startup items in "Startup" & "All Users...Startup" folders:

-----------------------------------------------------------


C:\WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Powiadamianie o ważnych aktualizacjach systemu Windows" -> launches: "C:\WINDOWS\SYSTEM\WUCRTUPD.EXE" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "C:\WINDOWS\SYSTEM\rnr20.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

00000000000#\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) # range:

C:\WINDOWS\SYSTEM\mswsosp.dll [MS], 1

C:\WINDOWS\SYSTEM\msafd.dll [MS], 2 - 4

C:\WINDOWS\SYSTEM\rsvpsp.dll [MS], 5 - 6Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Messenger"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMMON\YHEXBMESUS.DLL" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Messenger"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMMON\YHEXBMESUS.DLL" [file not found]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Version = (invalid data)

The Internet Explorer version cannot be found!


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")

The contents of IERESET.INF cannot be reliably checked!


Added lines (compared with English-language version):

[Strings]: START_PAGE_URL="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"

[Strings]: MS_START_PAGE_URL="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"


Missing lines (compared with English-language version):

[Strings]: 2 linesPrint Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

PDFCreator\Driver = "pdfcmn95.dll" [null data]---------- (launch time: 2009-07-26 21:56:01)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 15 seconds)

usuń HJT

Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru