Komp. wolno chodzi oto Logi!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:31:09, on 2007-01-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Sygate Firewall Setup\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast\ashServ.exe

D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Programy\Avast\ashSimpl.exe

D:\Programy\Odkurzacz 10.1 Pro\odkurzacz.exe

C:\Program Files\PowerArchiver\POWERARC.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\INSTALKI\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\programy\Acrobat Reader 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\Programy\SYGATE~1\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Messenger] MSMSGS

O4 - Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Programy\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DF47464-6176-4C30-B39C-DBD70797DC2F}: NameServer = 194.114.147.245,194.114.144.33

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

Folder ręcznie usuń w trybie awaryjnym, a wpisy w hjt.

Zastanawia mnie ten wpis:

możesz ciachnąć.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222