Komp zaczął się mulić


(Dzodzo0123) #1

komp od wczoraj zaczął się mulić długo muszę czekać na otwarcie np mój komputer,Mozilla, podczas oglądania filmów co jakiś czas jest przeskok skanowałem wirusem ale nic nie wykrył proszę o pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:20:49, on 2008-10-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\tsnp325.exe

C:\WINDOWS\vsnp325.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Onet\Kamerzysta\Kamerzysta.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.msn.com//

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [tsnp325] C:\WINDOWS\tsnp325.exe

O4 - HKLM..\Run: [snp325] C:\WINDOWS\vsnp325.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 8357024078

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Home Edition 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

--

End of file - 6477 bytes


(Spandau) #2

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Dzodzo0123) #3

http://www.wklej.org/id/8367/


(huber2t) #4

start>>uruchom>>>cmd

sc stop ALLOW-IO

sc delete ALLOW-IO

po każdej linijce enter

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Dzodzo0123) #5

KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT

4 październik 2008 16:24:43

System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional, Dodatek Service Pack 3 (Build 2600)

Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.1

Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus 4/10/2008

Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus1289130

Ustawienia skanowania

Skanowanie przy użyciu następujących baz danych rozszerzone

Skanuj archiwa tak

Skanuj pocztowe bazy danych tak

Obszar skanowania Mój komputer

A:\

C:\

D:\

E:\

F:\

G:\

H:\

I:\

J:\

K:\

Statystyki skanowania

Liczba skanowanych obiektów 65433

Liczba wykrytych wirusów 0

Liczba zainfekowanych obiektów 0

Liczba podejrzanych obiektów 0

Czas trwania skanowania 00:55:55

Nazwa zainfekowanego obiektu Nazwa wirusa Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\detected.idx Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\detected.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\eventlog.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\report.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\cert8.db Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\content-prefs.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\cookies.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\downloads.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\formhistory.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\key3.db Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\parent.lock Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\permissions.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\places.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\places.sqlite-journal Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\search.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Feeds Cache\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\Cache_CACHE_001_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\Cache_CACHE_002_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\Cache_CACHE_003_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\Cache_CACHE_MAP_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\11lcsiov.default\urlclassifier3.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\MSHist012008100420081005\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\temp\etilqs_NeediKTTQjPqoySFezRj Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Przemysław Pękała\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Program Files\THQ\MotoGP URT 3\pcdata\music\motogp.ogg Object is locked pominięty

C:\Program Files\THQ\MotoGP URT 3\pcdata\title.ark Object is locked pominięty

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiadebug.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiaservc.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty

D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

G:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

Proces skanowania został zakończony.


(Kambor4) #6

Bez komentarza. :wink:

========================

K.