Komp zamula [log]


(Fantastiko) #1

Witam wszystkich.

Ostatnio strasznie komp mi zamulił. Przeskanowałem go avastem i SpyBotem i poza cookie nic nie znalazl.

Wklejam loga, może wy coś znajdziecie.

Problem jeszcze powstał taki ze nie chce mi otwierac wszystkich stron, a niektóre sa przekierowywane na adres dostawcy.

np. jest adres http://www.tuba.fm/player.php?tuba=5 zmienia mi od razu na http://www.iq.pl/player.php?tuba=5 a tam oczywiscie wyskakuje 404. DNS odnawialem.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:49:39, on 2009-06-03

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\opcenum.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 


http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 


http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program 


Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program 


Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program 


Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - 


Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Microsoft copyright - {5DF6AFEE-2291-4041-9A74-354624861746} - judgemq.dll (file missing)

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program 


Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program 


Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program 


Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk 


Shared\acstart16.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - 


res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 


D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search 


& Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - 


{DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network 


Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - 


C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program 


Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program 


Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - 


http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device 


Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspimgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\aspimgr.exe (file 


missing)

O23 - Service: Autodata Limited License Service - Autodata Limited - C:\Program Files\Common Files\Autodata 


Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk 


Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: BlueSoleilCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

O23 - Service: BsHelpCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: CcEvtSvc - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\CcEvtSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - crypserv.exe (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program 


Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: OpcEnum - OPC Foundation - C:\WINDOWS\system32\opcenum.exe

O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common 


Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe


--

End of file - 6507 bytes

(Jakim2400) #2

Spróbuj optymalizacji : > sporo tego masz :slight_smile: powinno pomóc:

Przeskanuj cCleaner: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... +v2.20.920

Zrób optymalizację autostartu: Start-> Uruchom-> wpisujesz: msconfig-> zakładka: Uruchamianie / Odznacz programy które są zbędne podczas autostartu ( czyli zostaw tylko programy chroniące czyli AV, firewalla itp., inne wyłącz a jak nie jesteś pewien to zapytaj).

Zrób optymalizację usług: tu podaję kompletny i sprawdzony poradnik:

http://www.searchengines.pl/index.php?s ... =43355B

(klikasz zakładkę optymalizacja)

Zrób defragmentację dysku.

Wyłącz indeksowanie plików: prawym na dysk C -> właściwości i na dole odznacz fifkę indeksowania.

Możesz poczytać o optymalizacji multum tego jest na 100% coś znajdziesz :szukaj:


(system) #3

POBIERZ, ZAINSTALUJ, PRZESKANUJ

:slight_smile: