Komp zamula(log)

Ściągnij sobie LSPfix: http://www.cexx.org/lspfix.htm

Zaptaszkuj “I’m know what I’m doing” i przenieś z okna KEEP do okna REMOVE newdotnet i naciśnij finish.

Usuń katalog NewDotNet znajdujący się w C:\Program Files\

W hijacku fix na to:

Potem daj nowy log.