Komp zamula!

Log hijack this:

http://wklej.org/id/a9c353cdf3

Na razie HJT dpuszczamy - użyj i daj log z ComboFix

http://wklej.org/id/98e83c76c1

Najpierw użyj Perlovga Removal Tool