Komp zamula!


(Felixo3) #1

Log hijack this:

http://wklej.org/id/a9c353cdf3


(Gutek) #2

Na razie HJT dpuszczamy - użyj i daj log z ComboFix


(Felixo3) #3

http://wklej.org/id/98e83c76c1


(Gutek) #4

Najpierw użyj Perlovga Removal Tool