Komp zwolnił ... log


(aero) #1

Witam, ostatno dostałem na gg linka, od neznajomej osoby , bezmyślnie kliknalem go, zainstaowałem activex i teraz mi komp strasznie zwolnił, czy mam jakiś syf ?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:47:58, on 2006-07-15

Platform: Windows 2003 SP1 (WinNT 5.02.3790)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5450.0004)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.onet.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - Global Startup: SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter LAN Utility.lnk = ?

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - http://a516.g.akamai.net/f/516/25175/7d/runaware.download.akamai.com/25175/citrix/wficat-no-eula.cab

O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlmanager.akamaitools.com.edgesuite.net/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.0.5.1.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1150093574234

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dimsntfy.dll

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

ad aware nic nie wykrył :frowning:


(aju) #2

Syfu nie masz poza tym:

Spróbuj go usunąć z dodatków w IE a następnie ciachnij wpis


(boczi) #3

Log czysty. Przeskanuj system odopwiednim oprogramowaniem.


(aju) #4

On ma windows 2003 ;]


(Mayster X) #5

:arrow: http://www.tweaks.pl/artykul-160.html


(Gutek) #6

daruj sobie takie wstawki :frowning: