Kompilacja odtwarzacza- błąd w make przy pluginie FileDialog

(adami) #1

Kompilując tenże programik http://www.qt-apps.org/content/show.php/Qmmp?content=59218 svn 436 wersja 0.2 make wywala błąd

make[2]: Wejście do katalogu `/home/adam/hardy/flesh/qmmp/qmmp/qmmp/src/plugins/FileDialogs'

cd QmmpFileDialog/ && make -f Makefile 

make[3]: Wejście do katalogu `/home/adam/hardy/flesh/qmmp/qmmp/qmmp/src/plugins/FileDialogs/QmmpFileDialog'

rm -f libqmmpfiledialog.so

g++ -Wl,--no-undefined -shared -o libqmmpfiledialog.so .build/obj/qmmpfiledialog.o .build/obj/qmmpfiledialogimpl.o .build/obj/moc_qmmpfiledialog.o .build/obj/moc_qmmpfiledialogimpl.o -L../../../../lib -L/usr/lib -lQtGui -lQtCore -lpthread 

.build/obj/qmmpfiledialog.o: In function `QmmpFileDialog::~QmmpFileDialog()':

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x317): undefined reference to `vtable for FileDialog'

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x341): undefined reference to `vtable for FileDialog'

.build/obj/qmmpfiledialog.o: In function `QmmpFileDialog::QmmpFileDialog()':

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x381): undefined reference to `FileDialog::FileDialog()'

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x3f3): undefined reference to `vtable for FileDialog'

.build/obj/qmmpfiledialog.o: In function `QmmpFileDialog::QmmpFileDialog()':

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x4b1): undefined reference to `FileDialog::FileDialog()'

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x523): undefined reference to `vtable for FileDialog'

.build/obj/qmmpfiledialog.o: In function `QmmpFileDialog::~QmmpFileDialog()':

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x597): undefined reference to `vtable for FileDialog'

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x5b9): undefined reference to `vtable for FileDialog'

.build/obj/qmmpfiledialog.o: In function `QmmpFileDialog::~QmmpFileDialog()':

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x627): undefined reference to `vtable for FileDialog'

qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x649): undefined reference to `vtable for FileDialog'

.build/obj/moc_qmmpfiledialog.o: In function `QmmpFileDialog::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**)':

moc_qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x156): undefined reference to `FileDialog::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**)'

.build/obj/moc_qmmpfiledialog.o: In function `QmmpFileDialog::qt_metacast(char const*)':

moc_qmmpfiledialog.cpp:(.text+0x1eb): undefined reference to `FileDialog::qt_metacast(char const*)'

.build/obj/moc_qmmpfiledialog.o:(.data.rel.ro+0x0): undefined reference to `FileDialog::staticMetaObject'

.build/obj/moc_qmmpfiledialog.o:(.data.rel.ro._ZTV14QmmpFileDialog[vtable for QmmpFileDialog]+0x38): undefined reference to `FileDialog::existingDirectory(QWidget*, QString const&, QString const&)'

.build/obj/moc_qmmpfiledialog.o:(.data.rel.ro._ZTV14QmmpFileDialog[vtable for QmmpFileDialog]+0x3c): undefined reference to `FileDialog::openFileName(QWidget*, QString const&, QString const&, QString const&, QString*)'

.build/obj/moc_qmmpfiledialog.o:(.data.rel.ro._ZTV14QmmpFileDialog[vtable for QmmpFileDialog]+0x40): undefined reference to `FileDialog::openFileNames(QWidget*, QString const&, QString const&, QString const&, QString*)'

.build/obj/moc_qmmpfiledialog.o:(.data.rel.ro._ZTV14QmmpFileDialog[vtable for QmmpFileDialog]+0x44): undefined reference to `FileDialog::saveFileName(QWidget*, QString const&, QString const&, QString const&, QString*)'

.build/obj/moc_qmmpfiledialog.o:(.data.rel.ro._ZTI14QmmpFileDialog[typeinfo for QmmpFileDialog]+0x8): undefined reference to `typeinfo for FileDialog'

collect2: ld returned 1 exit status

make[3]: *** [../../../../lib/qmmp/FileDialogs/libqmmpfiledialog.so] Błąd 1

make[3]: Opuszczenie katalogu `/home/adam/hardy/flesh/qmmp/qmmp/qmmp/src/plugins/FileDialogs/QmmpFileDialog'

make[2]: *** [sub-QmmpFileDialog-make_default] Błąd 2

make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/adam/hardy/flesh/qmmp/qmmp/qmmp/src/plugins/FileDialogs'

make[1]: *** [sub-FileDialogs-make_default] Błąd 2

make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/adam/hardy/flesh/qmmp/qmmp/qmmp/src/plugins'

make: *** [sub-src-plugins-make_default] Błąd 2

Czy można to poprawnie skompilować ?? Odtwarzacz mimo to się uruchamia bez tego plugina ,nie wiem też czy ten plugin jest ostatni do kompilacji ,muzyka gra mimo to http://www.mm.pl/~adamp74/www/pulpit/4.jpg

(Sawyer47) #2

Nie żebym był ekspertem, ale to mi wygląda na zwyczajny błąd w źródłach. Tzn. musisz pobrać starszą/nowszą wersję i ją spróbować skompilować.

(adami) #3

nr47 Dzisiejszy svn 438 bodajże kompiluje się poprawnie, to był błąd w źródłach ale ciągną się przez kilka svn-ów a co do starszych wersji to jest nawet *.deb ale nie wczytuje się tam poprawnie playlista . Temat do usunięcia.