Kompilator c++ via www


(Drobok) #1

Zna ktoś jakieś biblioteki dot. kompilacji kodu za pomocą php ? Ew jakieś programy etc, które mógłbym wywołać przez php przekazując jakiś kod do niego w celu skompilowania. OC dla mnie bardzo ważna jest ochrona samego sarwera po kompilacji złośliwego kodu :slight_smile:


(Copycona) #2

Może http://ideone.com/? Dostępne jest api.


(Drobok) #3

Takiego czegoś właśnie szukałem tx :slight_smile: