Kompilcja vs scalanie


(Conor84) #1

czym się różni kompilacja od scalania? uczę się dokoła i jest możliwe takie pytanko dzięki za pomoc


(Xwars) #2

Kompilacja to zamiana kodu źródłowego programu na kod maszynowy(dla procesora) lub bajtkod( dla maszyny wirtualnej). W uproszczeniu można powiedzieć że podczas kompilacji programu napisnego np. w C zamieniamy każdy jeden plik źródłowy w odpowiadający mu plik z kodem maszynowym(.o .obj od object). A scalanie to po prostu połączenie tych plików w jeden plik wykonywalny (EXEcutable) lub bibliotekę( .so/.dll).


(Conor84) #3

dziękuje


(Johny) #4

Scalanie to łączenie plików,np. bibliotek do pliku binarnego,aby nie musieć ich osobno wczytywać


(Fiołek) #5

Biblioteki są zapisane binarnie. Chodziło Ci chyba o łączenie bibliotek statycznych z plikiem wykonywalnym.

Biblioteki dynamiczne i kontent gry i tak musisz wczytać osobno(z czego bibliotekę dynamiczną, po odpowiednim podlinkowaniu załaduje za nas system).