Kompresja dysku


(Kubek1200) #1

Czy po kompresji dysku windows będzie chodził lepiej?


(deFco247) #2

Nie. Dane na dysku będą szybko poddawać się fragmentacji oraz dostęp do nich będzie wolniejszy.