Kompresja mp3 -> flac


(alzajac) #1

czy skompresowanie pliku dźwiękowego w formacie mp3 do formatu flac (podobno format kompresji bezstratnej) poprawi jakość pliku audio czy nic to nie zmieni poza zwiększeniem objętości pliku? Czym najlepiej wykonać taką operację?


(Ptysiek1966) #2

Tego co było utracone z jakości przy kompresowaniu do mp3 nie da się odzyskać.


(Spam) #3

Zgraj pliki ze swoich płyt na nowo, wtedy się opłaca.


(system) #4

Podczas kompresji do mp3 bezpowrotnie tracisz na jakości utworu. Dlatego konwersja do mp3 jest nazywana kompresją stratną. Zapis do plików typu FLAC ma sens jedynie gdy posiadasz Audio-CD lub pliki *.wav zrzucone z Audio-CD.


(Ptysiek1966) #5

Z płyty audio do pliku .flac możesz zrzucić muzykę freewarowym programem CDex. (Do innych formatów z resztą też).


(system) #6

Albo możesz użyć EAC (Exact Audio Copy) http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... py+0.99pb4


(alzajac) #7

Ok dziękuje wszystkim :slight_smile:

Jeszcze pytanie czy jakość mp3@320kbps jest porównywalna do formatu flac?


(system) #8

Jakość 320kbps to bardzo dobra jakość. Oczywiście będzie różnica w stosunku do FLAC z tym że takie różnice usłyszysz tylko na dobrej klasy sprzęcie i przy b.dobrym słuchu odsłuchującego.