Komputer ciągle się wiesza...pomocy!


(Zielonooka) #1

Nie wiem o co chodzi, ale od czasu wymienienia bateryjki w komputerze komputer ciągle się wiesza, nawet kilkanaście razy dzień, w takich przypadkach pozostaje tylko reset. A zawiesza się bez względu na to co robię, czy gram, czy oglądam film, czy jestem w internecie. Dlatego proszę o sprawdzenie loga czy czasem mój komputer nie jest zawirusowany (jeżeli wkleiłam nie to piszcie, bo nie znam się zbytnio na tym). Proszę o pomoc...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:29:14, on 2009-04-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\Kasia\Programy\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

D:\Kasia\Programy\Nero 8\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

D:\Kasia\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Kasia\Programy\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Kasia\Programy\g_fwupdate\fwupdate.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Kasia\Programy\iTunes\iTunesHelper.exe

D:\Kasia\Programy\Quicktime\QTTask.exe

D:\Kasia\Programy\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

D:\Kasia\Programy\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe

D:\Kasia\Nauka\j. angielski\SŁOWNIK\SPWNOUPA.exe

D:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - D:\Kasia\Programy\Realplayer 11\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "D:\Kasia\Programy\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LGODDFU] D:\Kasia\Programy\g_fwupdate\fwupdate.exe

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "D:\Kasia\Programy\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [uVS11 Preload] D:\Kasia\Programy\UVS 11\uvPL.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "D:\Kasia\Programy\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "D:\Kasia\Programy\Quicktime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NBKeyScan] "D:\Kasia\Programy\Nero 8\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "D:\Kasia\Programy\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Kasia\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Kasia\Programy\Odkurzacz 10\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Kasia\Programy\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Nikon Monitor.lnk = ?

O4 - Startup: Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK = D:\Kasia\Gry\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe

O4 - Global Startup: Trojan Guarder Gold Version.lnk = C:\Program Files\Trojan Guarder Gold Version\Trojan Guarder.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - D:\Kasia\Programy\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Kasia\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\Kasia\Programy\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Kasia\Programy\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Kasia\Programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Kasia\Programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Kasia\Programy\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{065A0D53-9745-42BE-99F0-C39BF75C08BA}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{1AFCE4E9-424D-440F-B934-981F8A018638}: NameServer = 208.67.222.222 208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Kasia\Programy\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - D:\Kasia\Programy\Nero 8\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Kasia\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe


(Dziadek43) #2

A podaj temperatury procka karty graficznej,napięcia to ważne.

I podaj konfiguracje PC.


(balcer656) #3

Po pierwsze znacznik [code] uzywaj lub wklej.org .

a co do logu to to przedewszystkim:

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL (file missing)

a ja bym jeszcze usunal to:

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

więcej raczej nie widzę. Dla pewności daj log z combofixa. Jeszcze temperatury się przydadzą.


(Zielonooka) #4

No to tak:

-typ procesora: Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)

-Nazwa płyty głównej: MSI 865PE Neo2-S (MS-6728) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)

-Pamięć fizyczna 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)

-Karta wideo RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 MB)

-Dysk fizyczny Maxtor 6Y080P0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)

Tylko jak się zamieszcza tutaj załączniki? Bo chciałbym zamieść screena, bo pokazać wam temp.


(balcer656) #5

wrzuc np. na fotosik.pl a pozniej w znaczniku [img] - bez spacji