Komputer czasem wiesza się w trakcie uruchamiania systemu


(lubelmar) #1

Od pewnego czasu komputer zaczął raz na kilka może kilkanaście uruchomień zawieszać się startując. Po naciśnięciu Power pojawia się czarny ekran i tak wisi, a wszystkie diody się palą. Po resecie z tego stanu, pojawia się przy ponownym uruchomieniu ekran z pytaniem czy chcę uruchomić system normalnie itp.

 

Logi z OTL :

OTL- http://www.wklej.org/id/1449126/

Extras - http://www.wklej.org/id/1449129/

 

i z FRST:

FRST - http://www.wklej.org/id/1449131/


(Atis) #2

Nie widać infekcji.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\program files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM - {F2996606-D7EC-4034-8FE9-272397BA49EE} URL = http://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=1602&query={searchTerms}&invocationType=tb50hpcnnbie7-pl-pl
Toolbar: HKLM - No Name - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
U4 eabfiltr; No ImagePath
S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
S3 MBAMSwissArmy; \??\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
C:\Program Files\Enigma Software Group
C:\Windows\ACF5FE1B377240688B872D2A6EFD0A05.TMP
C:\Users\123\Downloads\SpyHunter-Installer.exe
C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.