Komputer jakoś pomału chodzi


(Frorek) #1

komputer jakoś pomału chodzi - przeglądarki pomału wczytują mi strony www, programy pomału się włączają.

Pomóżcie!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:40:25, on 2007-04-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\Progsy\NetMeter\NetMeter.exe

D:\Programy\BitComet\BitComet.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Instalacje\Instal\Internetowe\Zabazpieczenia & Bezpieczeństwo\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.forum.dobreprogramy.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - D:\Programy\Snaglt 7\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - D:\Programy\Snaglt 7\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "D:\Programy\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [D] D:\Programy\Progsy\NetMeter\NetMeter.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8EAA53F9-DFE6-4D24-931E-2D2183687C1A}: NameServer = 80.51.175.2

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B21C4637-6A44-4C5D-86D5-4EC6E7B84DB6}: NameServer = 80.51.175.2

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - E:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(squeet) #2

Proszę o lekturę poniższych tematów:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

  • Logi wstawiamy w tagach quote. Powyższe już sformatowałem, następne wklejaj już poprawnie.

Proszę wprowadzić w/w prośbę w życie, bo temat zostanie usunięty do kosza.


(adam9870) #3

Log czysty.

Może komputer chodzi wolno ponieważ korzystasz z różnych rzeczy powodujących zmianę wyglądu Windows i przy komputerze o słabszej konfiguracji sprzętowej powodują one zamulenie?

Przejrzyj: