Komputer mi sie muli, prosze o pomoc ekspertow.Log z Hijacka

Mam problem ze swoim windowsem, nagle zaczelo mi go mulic, skanowalem go NODem32 i spybootem i wszystkie wirusy sa pousuwane, ale komputer wciaz muli. Nie wiem totalnie co z nim jest. Nawet muzyka mi sie przycina gdy dokancza czytac dlugosc piosenek lub odczytuje tagi. Prosze o pomoc. Oto log z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:12:48, on 2006-09-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Hercules\Audio\Gamesurround Muse Pocket\MuseCPL.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\PIOTRE~1.FRI\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.375\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll

O3 - Toolbar: FreshDownload Bar - {ED0E8CA5-42FB-4B18-997B-769E0408E79D} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Gamesurround Muse Pocket.lnk = C:\Program Files\Hercules\Audio\Gamesurround Muse Pocket\MuseCPL.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: FreshDownload - {FB78208B-9942-4A72-A45F-20DD23ED5D27} - C:\Program Files\FreshDevices\FreshDownload\fd.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CB2666B0-F568-43E3-A099-6EF8C06D0E97}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F86A4B81-7A32-4CB8-8FAB-93E201090BBC}: NameServer = 10.0.0.1

O20 - Winlogon Notify: IntelWireless - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

O23 - Service: Apache - Unknown owner - C:\_apache\Apache\Apache.exe" --ntservice (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: WLANKEEPER - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

Log jest czysty :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 1.3.0.195), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile: