Komputer muli, zwiesza

przez parę dni dostęp do kompa miały różne osoby, teraz trochę muli, załączam skany.
Shortcut: http://www.wklej.org/id/3100069/
FRST: http://www.wklej.org/id/3100070/
Addition: http://www.wklej.org/id/3100071/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist:

GroupPolicy: Ograniczenia <======= UWAGA SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3888764347-3394850788-3032727067-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = EmptyTemp:
Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Później skasuj folder C:\FRST