Komputer muli

Komputer cos omulnie chodzi prosze o sprawdzenie logow

HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:55:23, on 2007-01-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\savedump.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Zółwik\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

O2 - BHO: (no name) - {202a961f-23ae-42b1-9505-ffe3c818d717} - C:\Program Files\PCODEC\isaddon.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {479fd0cf-5be9-4c63-8cda-b6d371c67bd5} - C:\Program Files\PCODEC\iesplugin.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: died - {7fa55359-7223-410f-bc82-efb3e3ded07f} - C:\WINDOWS\System32\gtpbx.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ľ2:ˇ/

wů:Gź·siÖ (€?

) - Unknown owner - C:\WINDOWS\loadll.exe (file missing)

ddylann proszę nazwać temat konkretnie i poprawić błędy. Czy raport z silenta jest cały ??

raport z silent nie jest cały :smiley:

ddylann więc może tak, zamiast pisać oty, poprawisz loga i to, o co prosiłem. Za chwile temat poleci do śmietnika.

Ale nie wiem o co CI chodzi?? cos zle ?? no loga z silenta usunełem bo nie moze mi wygenerowac do konca… nie czaje co z tematem ?? przeciez dobrze jest

Przeskanuj plik C:\WINDOWS\loadll.exe na stronie http://virusscan.jotti.org/ i jeśli okaże się szkodnikiem to wykonujesz poniższe czynności dotyczące Gmer’a.

Pobierz Gmer’a.

Teraz czynności będziesz wykonywał w Gmerze więc uruchom go, poczekaj chwilkę, kliknij na zakładkę >>> w celu otworzenia pozostałych.

  • W zakładce Usługi poszukaj usługi, która będzie kierować się do pliku C:\WINDOWS\loadll.exe , powinna ona być listowana na samym końcu listy => kliknij na nią prawym klawiszem myszki i wybierz Usuń

  • W zakładce CMD z zaznaczoną podopcją CMD.EXE wklej:

  • W zakładce Procesy wybierz opcję Zabij wszystko

  • Wróć do zakładki CMD i kliknij Uruchom

Teraz reset.

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym

Po wykonaniu proszę pokazać zestaw logów:

  • [*:2kbxt29p]Gmer na opcji: