Komputer muli


(Gryzligryzli) #1

Problemem jest svhost i wolno pojawiające się menu prawego klawisza myszki.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:20:57, on 2009-07-06

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\volumouse\volumouse.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

D:\Program Files\NETGEAR\WPN111\wpn111.exe

D:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - D:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NVRaidService] D:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [AVG8_TRAY] D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [$Volumouse$] "D:\Program Files\volumouse\volumouse.exe" /nodlg

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NETGEAR WPN111 Smart Wizard.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://D:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - D:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - D:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - Unknown owner - D:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 5019 bytes


(sla17) #2

Skoro komputer Ci muli :

  • podaj swoja konfigurację

  • wyrzuć niepotrzebne programy z autostartu

  • przeskanuj komputer jakimś programem do wykrywanie spyware itp (np. SpyBot)

  • przeskanuj komputer jakimś antywirusem/skanerem online (co do tego drugiego, polecam Kaspersky)

  • jeżeli jesteś bardziej doświadczonym użytkownikiem wykonaj optymalizacje (KLIK)