Komputer muli


(Szczuply_NH) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:08:50, on 2006-10-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

F:\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\GetRight\getright.exe

F:\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

F:\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

F:\Eset\nod32krn.exe

F:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\DOCUME~1\Adam\USTAWI~1\Temp\update.tmp

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

F:\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

F:\Eset\nod32.exe

F:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - F:\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] F:\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "F:\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: SysInfoMyWork.lnk = F:\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = F:\GetRight\getright.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight Pro - F:\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Pro Browser - F:\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - F:\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - F:\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - F:\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - F:\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

Coś usunąć?

mscornet.exe mam taki proces. Wyczytałem , że jest to wirus. Czym to usunąć?


(Bbieniol) #2

Czysto :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:


(Szczuply_NH) #3

Jeszcze na dodatek teraz proces teraz znikł.

Czy ktoś mi może powiedzieć co się dzieje?

Nod32 nie wykrył mscornet.exe.

Często mi się zawieszają otwarte foldery.


(Bbieniol) #4

Wyczyść folder TEMP (w trybie awaryjnym), czyli Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:

Podaj ścieżkę do tego pliku :slight_smile:


(Szczuply_NH) #5

Właśnie nie znam ścieżki.

Słyszałem coś o system32 ale tam nic nie ma;/

Próbuję różnymi programami. Żaden nic nie wykrywa.

Jaki program polecacie?

Troj/Zlob-AO tak się nazywa ten syf.


(Bbieniol) #6

Start -> wyszukaj :slight_smile:

I zapuść wyszukiwanie tego pliku :slight_smile: