Komputer nagle zaczal strasznie wolno chodzic

Witam,

Komputer bez przyczyny zaczal chodzic jak jakis 386, dzwiek sie tnie przy paru operacjach jednoczesnie, a gdy jest wiecej programu to potrzebuje paru minut zeby zareagowal.

Wklejam logi

Hijack:

http://wklejto.pl/10232

Combofix:

http://wklejto.pl/10233

Prosze o pomoc.

Dzieki,

Luk

Wklej normalnie te logi bo nie można ich analizować

:slight_smile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:29:43, on 2008-09-17

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device =

Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\NIKITTTA\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet =

Settings,ProxyOverride =3D *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

=3D =A3=B9cza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - =

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common =

Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - =

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - =

C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE =

C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE =

C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Jet Detection] "C:\Program =

Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE =

(User ‘US=A3UGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE =

(User ‘US=A3UGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE =

(User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE =

(User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - =

res://C:\Program =

Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - =

res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program =

Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program =

Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - =

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - =

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program =

Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - =

C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - =

{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network =

Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - =

http://www.kaspersky.pl/resources/virus … nicode.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - =

http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program =

Files\Common Files\Apple\Mobile Device =

Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program =

Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - =

C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet =

Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program =

Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Us=B3uga iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program =

Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA =

Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

End of file - 4285 bytes

Poprawiony log Hijack http://wklejto.pl/10264

Nie zrozumiałeś mnie

uruchom HijackThis >> Do a system scan and save a logfile po przeskanowaniu otworzy się plik tekstowy >> PPM na tekst w pliku >> zaznacz wszystko >> teraz wklej na wklejto >> podaj adres

nic nie manipuluj z tym plikiem txt

Combo zrób też tak

:slight_smile:

wklej to link:

http://wklejto.pl/10232

combofix:

http://wklejto.pl/10250

kopiuje tekst z raportow i wklejam na wklejto.pl

przecież pokazujesz stare logi

zrób nowe i zrób jak opisałem jeśli nie to się nie doczekasz pomocy

tego tekstu w logach nikt nie będzie analizował

w twoich logach jest tak

a powinno być zapisane w tej formie

Poprawiony log hijackthis http://wklejto.pl/10264

Poprawiony log combofix http://wklejto.pl/10265

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

start>>uruchom>>>cmd

sc stop ASUSHWIO

sc delete ASUSHWIO

po każdej linijce enter

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!