Komputer po właczeniu sam się restartuje


(Overold21) #1

Witam problem jak w temacie nieraz robi to kilkanaście razy aż zaskoczy trochę czytałem ale nie bardzo rozumiem pewne zagadnienia w związku z tym czy ktoś mógłby sprawdzić moje logi i się wypowiedzieć na ten temat używam F-secure internet antiwirus 2009

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:31:43, on 2008-11-28

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ASUS\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Mariusz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\ASUS\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\PROGRA~1\ASUS\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - C:\Program Files\free-downloads\tbfre1.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\Star Downloader\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - C:\Program Files\free-downloads\tbfre1.dll

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-73586283-725345543-1005..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Maciej')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\ASUS\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Send To Bluetooth - C:\Program Files\ASUS\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ASUS\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ASUS\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 1565211406

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ASUS\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 8750 bytes

Czasami skanuje system Kasperskim online i nigdy nic nie pokazuje

Byłbym bardzo wdzięczny o jakieś sugestie


(huber2t) #2

Log ok

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Overold21) #3

Oto link http://wklej.org/id/22576/ z Cobofix


(huber2t) #4

To jest log z Hiajckthis a ja prosiłem o log z Combofix


(Overold21) #5

Przepraszam pomyliłem się te są prawidłowe http://wklej.org/id/22582/


(huber2t) #6

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Overold21) #7

Praktycznie wszystko zrobiłem i zobaczymy natomiast mam problem z antywirusem na kasperskim pokazuje mi że licencja wygasła :o a NOD 32 skanuje i na kilku procentach staje i dalej nic a nic jutro spróbuje i jak coś to wyniki wkleję pozdrawiam i dziękuje bardzo za zainteresowanie


(huber2t) #8

Przeskanuj Dr Webem Cure It


(Overold21) #9

Witam

Kilka dni miałem spokoju i problem powrócił przeskanowałem go kasperskim on line i nic wszystko ok usunąłem pulpity i są nowe i znowu pojawia się restart szczególnie przy pierwszym uruchomieniu jak już odpali to chodzi bez problemów w dzienniku zdarzeń pojawia się błąd 4099 WmiAdapter i nie bardzo wiem do czego go przypiąć nie chce mi się również stawiać na nowo systemu ale jak będę musiał to ok może jakieś sugestie.


(huber2t) #10

Pokaż log z Combofix


(Overold21) #11

http://wklej.org/id/27855/


(huber2t) #12

Pobierz i uruchom Malwarebytes' Anti-Malware

Wciskamy Skanuj, wybieramy dyski do skanowania i Rozpoczyna się skanowanie, usuwamy to co znajdzie.


(Overold21) #13

Znalazł pusty folder którego zdefiniował jako zagrożenie folder usunięty nic więcej nie znalazł teraz poczekamy i zobaczymy


(Gutek) #14

No to Ok