Komputer sam coś wysyła


(Tomek Kolodziej) #1

Witam

Mam od kilku dni problem

Połączenie z Internetem jest bardzo obciążone, gdyż jest dużo samoczynnie włączających się połączeń wychodzących. Pozamykałem bramki, mam firewalla (Kerio), próbowałem również Zone Alarm, ale nic nie daje.

Proszę o pomoc.

Wycinek z Kerio:

c:\windows\system32\svchost.exe

ok. 25 połączen wychodzących, np.:

83.238.146.180 rumba.inetia.pl UDP

Log z Hijack

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:24:08, on 2006-09-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\BIURO\Pulpit\blokada_portow.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

D:\antywir\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.5) - http://housecall65.trendmicro.com/house ... hcImpl.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resourc ... oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 6428676222

O16 - DPF: {74FFE28D-2378-11D5-990C-006094235084} (IBM Access Support) - http://www-307.ibm.com/pc/support/IbmEgath.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A8756886-00AD-4F83-AD5F-481EC1698237}: NameServer = 213.241.79.37 195.114.181.130

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

Do tego dochodzą duże skoki użycia procesora

Bardzo proszę o pomoc


(De Niro) #2

LOG :oki:

Panel sterowania-> System-> Zaawansowne-> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję Brak.

jest to prawidłowy plik, sprawdz jaki PID wykorzystuje dana usługa

ALT+CTRL+DELETE-> procesy


(Tomek Kolodziej) #3

miałem to ustawione na brak,

svchost.exe wykorzystuje kilka usług

PID

772

820

848

916

1028

Co z tym zrobic?


(system) #4

maż może ustawioną sieć na automatyczne wykrywanie i pobieranie IP ???

svchost.exe - nawiązuje połączenie z operatorem i uaktualnia IP ,

spowalnia i niemal zatrzymuje system co pewien czas


(De Niro) #5

@tomekkk napsiałeś ze jest duże zużycie procesora, więc klikasz Alt+Ctrl+Delete jak zauwazyłeś nr PID, gdzie musisz zaobserwować który nr PID, należy do procesu który jest zasobozerny, gdzie kolejno odpalasz wiersz poleceń i lecisz komende, start-> uruchom-> tasklist /svc

gdzie w XP Home Edition należy dosintalować daną komende tasklist.exe i umieścić w C:\Windows\System32

Koleją sprawą jest zainstaluj wszystki możliwe Windows Update , oraz program Windows Worms Doors Cleaner

oraz sprawdz ten temat :wink: