Komputer się nie chce wyłaczać


(Rejestracja1) #1


(Joan Sunshine) #2

start > uruchom > services.msc > zatrzymaj i wyłącz usługę NVIDIA Display Driver Service

logi są czyste

Sprawdź błędy w podglądzie zdarzeń:

Start => Panel Sterowania => Narzędzia Administracyjne => Podgląd zdarzeń

Jeśli będą jakieś na czerwono, to wklej szczegóły.