Komputer się przycina-proszę o sprawdzenie loga


(Kkza) #1

Witam !

Komputer zaczął mi się dziwnie zachowywać , w trakcie otwierania jakiegokolwiek folderu przycina się czego wcześniej nie robił. To samo jeśli chodzi o przeglądarki , net jakby się zatrzymywał i za chwilę rusza dalej.

Prosiłabym o sprawdzenie loga.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:41:38, on 2008-05-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\mk.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Flock\flock\flock.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.pcf.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - C:\Program Files\free-downloads\tbfre1.dll

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: IDMIEHlprObj Class - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O2 - BHO: AVG Safe Search - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVGTOOLBAR - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - C:\Program Files\free-downloads\tbfre1.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - C:\Program Files\free-downloads\tbfre1.dll

O3 - Toolbar: AVGTOOLBAR - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CBitSpirit] "C:\Program Files\BitSpirit\BitSpirit.exe" /start /nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [mk] C:\WINDOWS\system32\mk

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [Rainlendar2] C:\Program Files\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w RSS Bandit - C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\RssBandit\iecontext_subscribebandit.htm

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w RssSpeed - file://C:\Program Files\RssSpeed\add_feed.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przez IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystkie linki przez IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij zawartość wideo FLV przez IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.pcf.pl/

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 10426 bytes

(Dawidex11) #2

Ponizsze wpisy zafixuj w HijackThis , czyli zaznacz ptaszkiem wpisy i kliknij na Fix Checked ...

Pobierz ComboFix'a :arrow: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript.txt

Przeciagnij i upusc plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonke CFScript.txt na ikonke ComboFix.exe)

Jak na tym obrazku -> min11036.gif

Nastapi usuwanie , po tym ComboFix wygeneruje log który wklej na http://www.wklej.org a w poscie podaj tylko link .


(Leon$) #3

(Dawidex11) #4

Leon mój post został poprawiony ... pomyliłem się poco zaśmiecasz ...?


(Kkza) #5

Proszę oto link z logiem http://www.wklej.org/id/cb870c6285


(Leon$) #6

Poprawiłeś po mojej interwencji

zuzanna Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(Kkza) #7

Proszę :slight_smile: http://www.wklej.org/id/a360890dd2


(Leon$) #8

Log wygląda na czysty

zrób optymalizacje uruchamiania http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/index.php/topic,378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile:


(Kkza) #9

Zeskanowałam...

24 maj 2008 22:13:17

System operacyjny: Microsoft Windows XP Home Edition, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)

Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0

Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus24/05/2008

Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus799624


Ustawienia skanowania

Skanowanie przy użyciu następujących baz danych	rozszerzone

Skanuj archiwa	tak

Skanuj pocztowe bazy danych	tak


Obszar skanowania	Mój komputer

C:\

D:\

E:\

F:\

G:\

H:\

I:\

J:\

K:\ 


Statystyki skanowania

Liczba skanowanych obiektów	51287

Liczba wykrytych wirusów	2

Liczba zainfekowanych obiektów	2

Liczba podejrzanych obiektów	0

Czas trwania skanowania	00:27:46


Nazwa zainfekowanego obiektu	Nazwa wirusa	Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\AvgAm\avgam.lck Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\emc\Log\emc.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\avgam.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\avgcore.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\avglng.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\avgns.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\avgrs.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\avgsched.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\avgui.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\avgwd.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\avgwdsvc.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\commonpriv.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8\Log\commonpub.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\.rainlendar2\rainlendar2.log Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Cookies\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\blogdrafts.sqlite Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\cert8.db Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\feedcontent.sqlite Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\flock-data.sqlite Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\formhistory.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\history.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\key3.db Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\log.txt Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\mstore.sqlite Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\parent.lock Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\search.sqlite Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\urlclassifier2.sqlite Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\webdetective.sqlite Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\NTUSER.DAT Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\Cache\_CACHE_001_ Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\Cache\_CACHE_002_ Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\Cache\_CACHE_003_ Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Flock\Browser\Profiles\2qqb6g0b.default\Cache\_CACHE_MAP_ Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Temp\~DF9007.tmp Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\logs\sw_ae-20080524-210312.log Object is locked pominięty 


C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\SRSAI.exe Zainfekowanych: not-a-virus:AdWare.Win32.Shopper.r pominięty 


C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\backups\backup-20080524-202702-725.dll Zainfekowanych: not-a-virus:AdWare.Win32.Shopper.v pominięty 


C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\EventCache\{B50BBE03-9712-4012-AA72-85E4CFDA746F}.bin Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\ACEEvent.evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\default Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\software Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\system Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty 


D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty 


Proces skanowania został zakończony.

(Leon$) #10

usuń ręcznie

powinno być wszystko OK

:slight_smile:


(Kkza) #11

Ok wszystko jest już ok :slight_smile: dziękuję serdecznie za pomoc.