Komputer się resetuje i wiesza. Log


(Pytalski) #1

Czesc oto log:


(system) #2

wymień lub dokładnie wyczyśc zasilacz.


(Gutek) #3

ja bym usunął wpisy HJT

Daj log z ComboFix